ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α

Καλούνται τα μέλη του ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 17: 00 μ.μ.
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ο.Λ.Π
( Ακτή Μιαούλη 10 Πειραιάς )
 

Η παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Λιμάνι Πειραιά : Αύξησες φωτιά από το μονοπώλιο COSCO

Με τη μονοπώληση του λιμανιού από την πολυεθνική COSCO ήρθαν και οι αυξήσεις των δυο διαχειριστών του λιμανιού . COSCO/ΟΛΠ και θυγατρική ΣΕΠ   το νέο αυξημένο τιμολόγιο εφαρμόζεται από τους δυο διαχειριστές ταυτόχρονα με πολύ μικρές  αποκλίσεις.
Οι αυξήσεις στα χρόνια του μνημονίου για την Ελλάδα επιβαρύνουν τελικά τον καταναλωτή το λιγότερο κατά  110 % .
Ως εμπλεκόμενοι  Εκτελωνιστές στον χώρο , παραθέτουμε  ενδεικτικά κόστη  των υπηρεσιών . Οι Αριθμοί δείχνουν  τα μακρόχρονα οφέλη  της  πολιτικής στην παραχώρηση των υποδομών.
Με δυο ημέρες παραμονής  για 1 Container  το κόστος από  39,56 Ευρώ  στο αρχικό τιμολόγιο  της  ΣΕΠ (Cosco )  μέχρι τις 14 Μόρτη 2018 είχε διαμορφωθεί στα 74,23 Ευρώ δηλαδή αύξηση κατά  87,65 %  μετά την τελευταία αύξηση το κόστος  της υπηρεσίας  επιβαρύνει το εισαγωγικό εμπόριο κατά  110,65 % 
Αυξήσεις έχουν παρατηρηθεί σε όλα τα τιμολόγια των οργανισμών που ελέγχει η COSCO  οι οποίες αυξαίνουν δραματικά τα κόστη υπηρεσιών στο λιμάνι. Ένα μέρος από αυτές θα τις δούμε στα τιμολόγια των πρακτορείων .
Επίσης τεράστιες αυξήσεις  βλέπουμε στις προσθετές χρεώσεις  π.χ  ο τελωνειακός έλεγχος επί εδάφους από 65,00  Ευρώ εκτοξεύεται στα 99,00 Ευρώ.
Ακόμη και σε υπηρεσίες στις  οποίες  δεν συμμετέχουν (χray έλεγχος τελωνείου επί αυτοκίνητου χρεώνουν 56,00 Ευρώ ?
Χρέωση που κατά τη γνώμη μας πρέπει να την επιβαρύνεται  η υπηρεσία που κάνει τον έλεγχο γιατί συνήθως γίνεται σε ελεύθερα δασμών και φόρων εμπορεύματα .

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή 2018

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 του Ν. 718/77 "ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ" ΠΕΙΡΑΙΑ προκηρύσσει Διαγωνισμό για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή.
Η έναρξη του διαγωνισμού θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, που θα εκδοθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, στο οποίο θα καθορισθεί και ο τόπος διενέργειας του. Κατάθεση δικαιολογητικών έως και την Παρασκεύη 15 Ιουνίου 2018 

Εδω η Προκήρυξη

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018

ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α : ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κυρία / Κύριε Συνάδελφε,
              Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1712/3-7-1987 για τον "Εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών Επαγγελματιών και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 115Α/8-7-1987), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα (Ν. 1746/1988, Ν. 1881/1990, Ν. 2081/1992, Ν. 2160/1993, Ν. 2115/1993) και του Καταστατικού του "ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α." (απόφαση Δ.Σ. 12/2/18), σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, που θα πραγματοποιηθεί την 19η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του  Ο.Λ.Π.  Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς).
Για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
              Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη διατύπωση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, την
      26η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα, με απαιτούμενη παρουσία του ενός τετάρτου
      (1/4) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
              Σε περίπτωση, τέλος, μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση
θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη διατύπωση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, την 2α  Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και με τα αυτά πάντοτε θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων & οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΘΕΜΑΤΑ
  1. Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και τριών (3) ψηφολεκτών.
  2. Εκλογή πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια ψηφοφορίας
      για έγκριση Διοικητικού και Διαχειριστικού Απολογισμού και   
      Προϋπολογισμού.
  3. Διοικητικός Απολογισμός.
  4. Διαχειριστικός Απολογισμός 2017 και Προϋπολογισμός 2018.
  5. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
  6. Έγκριση Διοικητικού και Διαχειριστικού Απολογισμού 2017.
  7. Συζήτηση επί οικονομικών θεμάτων ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α. και έγκριση    Οικονομικού   Προϋπολογισμού 2018.
        8. Ενημέρωση σχετικά με το Κληροδότημα Γ. Στασινόπουλου.
        9. Νέες επαγγελματικές δράσεις.
      10. Επάγγελμα και αθέμιτος ανταγωνισμός.
11. Γενικά επαγγελματικά.

                                        Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

                Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΝΔΡΕΑΣ  ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΓΚΟΤΣΙΔΗΣ

Σημείωση : Απολογισμός 2017 & Προϋπολογισμός 2018 συναποστέλλονται.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ ΟΤΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΤΗΝ 19η Μαρτίου 2018.
Η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.


Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Γιάννη Βελιώτης : Ο,ΤΙ ΑΚΟΥΩ, Ο,ΤΙ ΒΛΕΠΩ, Ο,ΤΙ ΝΟΙΩΘΩ. Ν0 6

ΛΕΓΡΑΙΝΑ  6-3-18

ΔΕΝ  ΣΩΝΟΜΑΣΤΕ  ΑΠΟ  ΤΟΥΣ  ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΣΩΤΗΡΕΣ

Ο Κωνσταντίνος ο μικρός! Γόνος της  Καραμανλικής δυναστείας, μας υποσχέθηκε την επανίδρυση του κράτους, γιατί οι προηγούμενοι ήταν ανάξιοι και ανέλαβε αυτός να μας σώσει! Μας πλάνεψε, μας έπεισε, τον ψηφίσαμε και κατευθείαν, αφού μας καταχρέωσε, τσούπ μας έριξε στον γκρεμό. Τότε ο Γιωργάκης, της δυναστείας Παπανδρέου ο πιο μικρός  ακόμα, μας έταξε ότι θα  μας ξελασπώσει γιατί λεφτά υπήρχαν αλλά οι προηγούμενοι ήταν στραβοί και δεν τα έβλεπαν!

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Σ.Δ.Ο.Ε. : Κατάσχεση παραποιημένων

Νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων, κατάφερε το Σ.Δ.Ο.Ε.
Στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. και της προστασίας των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές, κλιμάκια υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ, μετά από ενδελεχή έρευνα, εντόπισαν – την 28η Φεβρουαρίου - αποθηκευτικό χώρο στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου, όπου και πραγματοποίησαν έλεγχο. Εντός του αποθηκευτικού χώρου βρίσκονταν περισσότερα από διακόσια (200) χαρτοκιβώτια με παραποιημένα – απομιμητικά προϊόντα γνωστών εταιρειών, κυρίως γυαλιά ηλίου, αθλητικά υποδήματα κ.λ.π.
Κατασχέθηκαν:
  • 101.216 τεμ. γυαλιά ηλίου
  • 11.832 ζεύγη αθλητικά υποδήματα
  • 11.500 τεμ. πορτοφόλια και
  • 8.800 τεμ. φουλάρια.
Τα κατασχεθέντα απομιμητικά προϊόντα μεταφέρθηκαν, με τρία φορτηγά αυτοκίνητα, σε πιστοποιημένη επιχείρηση ανακύκλωσης για καταστροφή.

Πηγή: iefimerida.gr